Οριστική Μελέτη Κατασκευής Έργων Προστασίας Παραλιακής Οδού Ηρώων Πολυτεχνείου - Πάτρα και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.
Εκπόνηση τεχνικών μελετών αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. στη θέση "ΡΗΡΑ" του Δήμου Αιγιαλείας.
Μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (τεχνικές μελέτες περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΤΜΠΑ των 7 ΧΑΔΑ και οριστικές μελέτες…
Επείγουσα γεωλογική μελέτη και γεωτεχνική έρευνα και μελέτη περί την Χ.Θ. 1+700 της παράκαμψης Ναυπάκτου.
Σχεδιασμός έργων αποκατάστασης κατολισθήσεων και αστοχιών στο τμήμα από Χ.Θ. 0+150 έως Χ.Θ. 0+980 της…
Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης των ακτών της Δυτικής Αχαΐας.
Γεωτεχνική Μελέτη Επέκτασης Λιμένα Αρκίτσας & Αλιευτικού Καταφυγίου Αχλαδίου
Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αχελώου Νομού Καρδίτσας
Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ κοινότητας ανατολικής Αργιθέας Νομού Καρδίτσας
Υδρογεωλογική Μελέτη στην Περιοχή «ΣΚΥΛΟΥΖΑ» Τ.Κ. Λεοντίου Δήμου Ερυμάνθου Π.Ε. Αχαΐας, ALMEGA A.E.
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμάτων ιδιοκτησίας Β. Σκούρα στην κοινότητα Βραχναίϊκα του…
Μελέτη για την προστασία και διαχειρίση του ορεινού όγκου Ερυμάνθου Φορέας ανάθεσης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος…
Σελίδα 1 από 5