Έργα αποκατάστασης μικρής περιμετρικής Πατρών

Σχεδιασμός έργων αποκατάστασης κατολισθήσεων και αστοχιών στο τμήμα από Χ.Θ. 0+150 έως Χ.Θ. 0+980 της μικρής περιμετρικής Πατρών

DJI00011.MP4 snapshot 00.23 2016.07.14 18.14.17

>

DJI00011.MP4 snapshot 01.40 2016.07.14 18.18.09
DJI00011.MP4 snapshot 02.16 2016.07.14 18.22.41
DJI00011.MP4 snapshot 02.34 2016.07.14 18.23.14

>

DJI00013.MP4 snapshot 00.07 2016.07.14 18.29.20

>

DJI00013.MP4 snapshot 00.29 2016.07.14 18.30.31
DJI00024.MP4 snapshot 00.09 2016.07.14 18.31.54

 

Διαβάστηκε 841 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2016 07:45