Έργα αντιμετώπισης κατολίσθησης περιοχής Mαλακάσας, κατασκευή στραγγιστικής σήραγγας (μέλος ποιοτικού ελέγχου) Φορέας ανάθεσης: κοινοπραξία έργων…