Οριστική Μελέτη Κατασκευής Έργων Προστασίας Παραλιακής Οδού Ηρώων Πολυτεχνείου - Πάτρα και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.
Εκπόνηση τεχνικών μελετών αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. στη θέση "ΡΗΡΑ" του Δήμου Αιγιαλείας.
Μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (τεχνικές μελέτες περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΤΜΠΑ των 7 ΧΑΔΑ και οριστικές μελέτες…
Μελέτη ύδρευσης κοινότητας Λεύκας και οικισμού Ελατόβρυσης του Δήμου ΑποδοτίαςΦορέας Ανάθεσης: Σύνδεσμος 3ης Εδαφικής Περιφέρειας…
Διευθέτηση του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. και επέκταση κυττάρου στη θέση «Νευρόπολη» του Δήμου Λαμιέων Φορέας ανάθεσης:…