Μελέτες αποκατάστασης ΧΑΔΑ

Μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (τεχνικές μελέτες περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΤΜΠΑ των 7 ΧΑΔΑ και οριστικές μελέτες αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ).

Διαβάστηκε 903 φορές