Οριστική μελέτη για την επαρχιακή οδό Παραλογκοί - Τριπόταμα, προέγκριση χωροθέτησης και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων…
Μελέτη ύδρευσης Δήμου Αροανίας Φορέας ανάθεσης: Δήμος Αροανίας - Τ.Υ.Δ.Κ. Αχαΐας Έτος εκπόνησης: 2001 Προϋπολογισμός…
Γεωλογικές εργασίες και έρευνες στα πλαίσια κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο Αγίου Κωνσταντίνου Φορέας…
Μελέτη κατασκευής παράκαμψης κάτω Αχαΐας και βελτίωσης δρόμου προς Άραξο Φορέας ανάθεσης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/…
Προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Δ.Δ. Ιστιαίας Π.Ε. Ευβοίας Φορέας ανάθεσης: Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΈτος εκπόνησης: 2012-2013
Μελέτη σκοπιμότητας - βιωσιμότητας του έργου δημιουργίας υδατοπίστας (καγιάκ) στον ποταμό Ερύμανθο Φορέας ανάθεσης: Δήμος…
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα αντιπλημμυρικά έργα στον Μέγα ποταμό Φορέας ανάθεσης: Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. / Γ.Γ.Δ.Ε.…
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εργολαβίας «αντικατάσταση υπόγειου χαλύβδινου προβληματικού δικτύου Αλφειού μετά των οργάνων του…
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιφερειακής οδού Επταλόφου (β΄ φάση) Φορέας ανάθεσης: Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Φωκίδας Έτος εκπόνησης:…
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων το έργου «Αρδευτικό κάτω ρου Ευρώτα και φράγματος Βορβά νομού Λακωνίας» Φορέας…
Μελέτη έργου «Ιχθυοτροφείο Θολή» νομού Αιτωλοακαρνανίας Φορέας ανάθεσης: Υπουργείο Γεωργίας Διεύθυνση εγγειοβελτιωτικών έργων & γεωργικών…
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων φράγματος Σχοινά νήσου Κάρπαθου νομού Δωδεκανήσου Φορέας ανάθεσης: υπουργείο γεωργίας Διεύθυνση εγγειοβελτιωτικών…
Σελίδα 3 από 5