geotechnical-generic-1

 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

2 eskafeas

 • Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις
 • Γεωλογικές Μηκοτομές και Διατομές
 • Ειδικοί και Βοηθητικοί Θεματικοί Χάρτες
 • Γεωλογικές αποτυπώσεις επιφανειών εκσκαφών (ορύγματα κτλ)
 • Γεωλογική Χαρτογράφηση Υπογείων Έργων και Σπηλαίων
 • Προσδιορισμός Ποιότητας Πετρωμάτων – Ταξινομήσεις Βραχομάζας
 • Τεκτονικά Διαγράμματα – Δυνητικές Ολισθήσεις
 • Καταγραφές Σημείων Εμφάνισης Νερού και Γεωερευνητικών Εργασιών
 • Αναζήτηση / Αξιολόγηση Δανειοθαλάμων – Αποθεσιοθαλάμων - Λατομείων
 • Πετρογραφικές & Ορυκτολογικές Αναλύσεις
 • Τεύχη Γεωλογικών Μελετών
 • Τεύχη Εκθέσεων Κοινών Γεωλογικών – Γεωτεχνικών Αξιολογήσεων
 • Σεισμοτεκτονική Έρευνα
 • Γεωφυσικές Έρευνες
 • Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας σε Περιοχές προς Πολεοδόμηση
 • Προγραμματισμός, Εκτέλεση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Ιχνηθετήσεων
 • Υδρογεωτρήσεις - Δοκιμαστικές Αντλήσεις - Δειγματοληψίες Νερού (Προγραμματισμός, Παρακολούθηση, Επεξεργασία και Αξιολόγηση )
 • Ειδικές Υδρογεωλογικές Εργασίες
 • Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης Υπόγειων Υδροφορέων / Διασποράς Ρύπων
 • Έρευνα-μελέτη Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
 • Εκτίμηση Προσφοράς Υπόγειου Υδατικού Δυναμικού
 • Συνθετικός Υδρογεωλογικός Χάρτης
 • Υδρολογική Ανάλυση στα πλαίσια Υδρογεωλογικής Μελέτης

 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

geotechnical-generic-0

 • Σχεδιασμός και Επίβλεψη Γεωτεχνικών Έργων (θεμελιώσεων, τοίχων αντιστήριξης, εκσκαφών, ηλώσεων, αγκυρώσεων κτλ)
 • Μελέτη και Σχεδιασμός Ορυγμάτων και Επιχωμάτων
 • Μελέτη, Πρόταση και Σχεδιασμός Θεμελιώσεων (έλεγχος φέρουσας ικανότητας εδάφους, υπολογισμό καθιζήσεων, δείκτη εδάφους κτλ)
 • Μελέτη και Σχεδιασμός Υπόγειων Εκσκαφών και Αντιστηρίξεων Πρανών (τοίχοι τύπου Βερολίνου, διαφραγματικοί τοίχοι, πασσαλοσανίδες, τοίχοι συρματοκιβωτίων, οπλισμένοι τοίχοι με γεωσυνθετικά υλικά, προσωρινές και μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις, ηλώσεις κτλ)
 • Μελέτη και Ανάλυση Ευστάθειας Πρανών και Σχεδιασμό Μέτρων Αντιμετώπισης Κατολισθητικών Φαινομένων
 • Σχεδιασμός, Οργάνωση και Επίβλεψη Γεωτρητικών Εργασιών Υπαίθρου
 • Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης και Παρουσίαση Γεωτεχνικών Ερευνών και Δοκιμών
 • Αξιολόγηση και Γνωμοδότηση Υφιστάμενων Γεωτεχνικών Μελετών και Τεχνικών Εκθέσεων Γεωτεχνικών Ερευνών κατασκευής κτλ)
 • Σχεδιασμός και Επίβλεψη Εργασιών Παρακολούθησης Κατολισθητικών Φαινομένων με χρήση Ειδικού Επιστημονικού Εξοπλισμού (κλισιόμετρα, πιεζόμετρα, βυθίμετρα κτλ)
 • Μελέτες Βελτίωσης και Ενίσχυσης Εδάφους
 • Μελέτη και Αντιμετώπιση Προβλημάτων λόγω Υπόγειου Υδάτινου Ορίζοντα
 • Μελέτη και Σχεδιασμός Υπόγειων Έργων (μεθοδολογία κατασκευής, προσωρινή και μόνιμη υποστήριξη, καθορισμός τυπικής διατομής, έργα αποστραγγίσεων και στεγανοποιήσεων, αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής, οργανομετρήσεις παρακολούθησης
 • Εκτέλεση Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς & Θαλάσσης
 • Διάνοιξη Ερευνητικών Φρεάτων
 • Εκτέλεση Επιτόπου δοκιμών:
  • i. Δοκιμές διαπερατότητας τύπου LEFRANC ή MAAG
  • ii. Δοκιμή εισπιέσεως LUGEON
  • iii. Δοκιμή διεισδύσεως (STANDARD PENETRATION TEST)
  • iv. Επί τόπου δοκιμή πτερυγίου (VANE TEST)
  • v. Δοκιμή πρεσσιομέτρου
  • vi. Επίβλεψη δοκιμαστικών φορτίσεων πασσάλων
  • vii. Επίβλεψη δοκιμαστικών εξολκεύσεων παθητικών ηλώσεων και προεντεταμένων αγκυρίων
 • Εργαστηριακές Δοκιμές:
  • Εδαφομηχανικής
  • Βραχομηχανικής

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

3 environmental

 Μελέτες που απαιτούνται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, οι οποίες, σύμφωνα με το στάδιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά το οποίο εκπονούνται, αντιστοιχούν σε:

 • Φάκελο Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ)-
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
 • Περιβαλλοντική Έκθεση (ΠΕ)
 • Φάκελο στοιχείων που απαιτείται είτε κατά τη διαδικασία με την οποία οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν εάν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ενός έργου ή μιας δραστηριότητας, είτε για την ανανέωση ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
 • Μελέτη Περιβαλλοντικής Θεώρησης
 • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ)
 • Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία έργων υποδομών και άλλων επενδυτικών προγραμμάτων, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 69269/5387/90. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, συμπεριλαμβανόμενων των επιπτώσεων από θόρυβο, αέρια ρύπανση και δονήσεις με χρήση ειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ.